Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM HIỆU

Stt Thông tin  Ảnh đại diện
1

Họ và tên: Tạ Thị Thanh Tâm

Chức danh: Bí thư CB - Hiệu trưởng

Trình độ: Đại học

ĐT: 0912722854

2

Họ và tên: Trần Thị Thanh Huệ

Chức danh: Phó Hiệu trưởng

Trình độ: Đại học

ĐT: 0945298968

3

Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Chức danh: Phó Hiệu trưởng

Trình độ: Đại học

ĐT: 0978321009

II.

  GIÁO VIÊN CƠ BẢN  
1

Họ và tên: Nguyễn Vũ Tú Uyên

Chức danh: Khối trưởng khối 1

Trình độ: Đại học

ĐT: 0983369546

2

Họ và tên: Đỗ Lệ Thu

Chức danh: Giáo viên khối 1

Trình độ: Thạc sĩ

ĐT: 0986727848

3

Họ và tên: Bùi Thị Minh Tú

Chức danh: Giáo viên khối 1

Trình độ: Đại học

ĐT: 0982626582

4

Họ và tên: Bùi Thị Phương

Chức danh: Giáo viên khối 1

Trình độ: Đại học

ĐT: 0972538595

5

Họ và tên: Thạch Thị Thu Nga

Chức danh: Giáo viên khối 1

Trình độ: Đại học

ĐT: 0986410970

6

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Thúy

Chức danh: Giáo viên khối 1

Trình độ: Cao đẳng

ĐT: 0974124711

7

Họ và tên: Nguyễn Thị Hường

Chức danh: Giáo viên khối 1

Trình độ: Đại học

ĐT: 0389839141

8

Họ và tên: Cao Thanh Xuyến

Chức danh: Giáo viên khối 1

Trình độ: Cao đẳng

ĐT: 0979809830

9

Họ và tên: Dương Thị Xuân

Chức danh: Giáo viên khối 1

Trình độ: Đại học

ĐT: 0948599685

10

Họ và tên: Vũ Thu Huyền

Chức danh: Giáo viên khối 2

Trình độ: Đại học

ĐT: 0943542626

11

Họ và tên: Đỗ Thúy Hồng

Chức danh: Giáo viên khối 2

Trình độ: Đại học

ĐT: 0983410882

12

Họ và tên: Vũ Hương Giang

Chức danh: Giáo viên khối 2

Trình độ: Cao đẳng

ĐT: 0962948070

13

Họ và tên: Đặng Thị Kim Anh

Chức danh: Giáo viên khối 2

Trình độ: Đại học

ĐT: 0398194489

14

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức danh: Giáo viên khối 2

Trình độ: Đại học

ĐT: 0363809078

15

Họ và tên: Nguyễn Mỹ Hạnh

Chức danh: Giáo viên khối 2

Trình độ: Đại học

ĐT: 0936899851

16

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức danh: Giáo viên khối 3

Trình độ: Đại học

ĐT: 0987782818

17

Họ và tên: Vũ Thị Hường

Chức danh: Giáo viên khối 3

Trình độ: Đại học

ĐT: 0829202009

18

Họ và tên: Đào Thị Thảo

Chức danh: Giáo viên khối 3

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 0984757753

19

Họ và tên: Lưu Thu Huyền

Chức danh: Giáo viên khối 3

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 0912331283

20

Họ và tên: Phạm Thị Lệ Quyên

Chức danh: Giáo viên khối 3

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 0987782818

21

Họ và tên: Vũ Thị Mai Nga

Chức danh: Giáo viên khối 3

Trình độ: Cao đẳng

ĐT: 0903283311

22

Họ và tên: Mai Thị Huyền

Chức danh: Giáo viên khối 4

Trình độ: Thạc sĩ

ĐT: 0987016017

23

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bích

Chức danh: Giáo viên khối 4

Trình độ: Đại học

ĐT: 0977851901

24

Họ và tên: Thái Thị Phương

Chức danh: Giáo viên khối 4

Trình độ: Cao đẳng

ĐT: 0988552064

25

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Chinh

Chức danh: Giáo viên khối 4

Trình độ: Đại học

ĐT: 0987373425

26

Họ và tên: Nguyễn Hà My

Chức danh: Giáo viên khối 4

Trình độ: Cao đẳng

ĐT: 0393962876

27

Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Hương

Chức danh: Giáo viên khối 4 - CTCĐ

Trình độ: Đại học

ĐT: 0977610072

28

Họ và tên: Vườn Đoàn Ngọc Thắng

Chức danh: Giáo viên khôi 5

Trình độ: Đại học

ĐT: 0916281587

29

Họ và tên: Bùi Thị Hải Yến

Chức danh: Giáo viên khôi 5

Trình độ: Đại học

ĐT: 0947196988

30

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Thanh

Chức danh: Giáo viên khôi 5

Trình độ: Đại học

ĐT: 0387479292

31

Họ và tên: Bùi Thị Hải Anh

Chức danh: Giáo viên khôi 5

Trình độ: Cao đẳng

ĐT: 0359328584

32

Họ và tên: Hoàng Thị Anh Miền

Chức danh: Giáo viên khôi 5

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 0389946153

33

Họ và tên: Mai Thị Hà

Chức danh: Giáo viên khôi 5

Trình độ: Đại học

ĐT: 0092616928

34

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh

Chức danh: Giáo viên  

Trình độ: Đại học

ĐT: 0968677102

35

Họ và tên: Đỗ Thị Điểm

Chức danh: Giáo viên 

Trình độ: Đại học

ĐT: 03645808898

III    GIÁO VIÊN NĂNG KHIẾU  
36

Họ và tên: Ngô Thị Bình

Chức danh: Giáo viên - TPT

Trình độ: Cao đẳng

ĐT: 0984167696

37

Họ và tên: Cao Tiến Đoàn

Chức danh: Giáo viên Thể dục

Trình độ: Đại học

ĐT: 0974796001

38

Họ và tên: Đào Thị Thủy

Chức danh: Giáo viên Thể dục

Trình độ: Đại học

ĐT: 0983254601

39

Họ và tên: Khuất Thị Thanh

Chức danh: Giáo viên Thể dục

Trình độ: Cao đẳng

ĐT: 0919231990

40

Họ và tên: Lê Hồng Yến

Chức danh: Giáo viên Mĩ thuật

Trình độ: Đại học

ĐT: 0962197592

41

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức danh: Giáo viên Mĩ thuật

Trình độ: Đại học

ĐT: 0916286259

42

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Chức danh: Giáo viên Âm nhạc

Trình độ: Đại học

ĐT: 0983195028

43

Họ và tên: Trần Phương Thanh

Chức danh: Giáo viên Âm nhạc

Trình độ: Đại học

ĐT: 0912620609

44

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Phượng

Chức danh: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ: Đại học

ĐT: 0986011319

45

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Chức danh: Giáo viên Tin học

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 0978478589

IV    NHÂN VIÊN  
46

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Tiến

Chức danh: Nhân viên VP

Trình độ: Đại học

ĐT: 0982273274

47

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyên

Chức danh: Nhân viên Đồ dùng

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 0973391125

48

Họ và tên: Nguyễn Lệ Thị Quyên

Chức danh: Nhân viên bán trú

Trình độ: THPT

ĐT: 0969125306

49

Họ và tên: Đậu Thị Ái Tình

Chức danh: Nhân viên Y tế

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 

 
50

Họ và tên: NguyễnThị Trang

Chức danh: Nhân viên Thư viện

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 0947741980

51

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

Chức danh: Nhân viên Văn thư - Thủ quỹ

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 0974070914

52

Họ và tên: Đỗ Bảo Khánh

Chức danh: Nhân viên Kế toán

Trình độ: Trung cấp

ĐT: 0904576263

53

Họ và tên: Đỗ Xuân Thịnh

Chức danh: Nhân viên Bảo vệ

Trình độ: THPT

ĐT: 03674107482

54

Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình

Chức danh: Nhân viên Bảo vệ

Trình độ: THPT

ĐT: 0948061904

55

Họ và tên: Vũ Đức Nghĩa

Chức danh: Nhân viên Bảo vệ

Trình độ: THPT

ĐT: 0915734990

56

Họ và tên: Kiều Văn Dự

Chức danh: Nhân viên Bảo vệ

Trình độ: THPT

ĐT: 0388250847

 

 

CHAT VỚI CHÚNG TÔI